خدمات » پشتابانی فنی
Enter Title

پشتیبانی فنی:
 تامین قطعات یدکی و پشتیبانی فنی برای مدت ۱0 سال از تعهدات تهران کشتیران سعدی میباشد. ضمناً خدمات نوینی شامل  معاینه فنـی دوره‌ای، قـراردادهـای نظـارت بـر نگهـداری، تـامیـن قطعات و لوازم مصرفی، تامین قطعات یدکی اصلی و .... ازمواردی هستند که توسط واحد خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه میگردند.
اسناد و مدارک:
مدارک تحـویلـی بـه هـمـراه دستگـاه شـامـل دفترچه نگهداری دیزل و ژنـراتـور، دفترچه گارانتی، نقشه موتورخانه، نقشه تابلو برق و ادوات سـرویـس و نگهـداری میباشند.
 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای کشتیران صنعت (سال 1399) محفوظ می باشد. Powerd by: Irandnn.ir